čtení Pohádek Nový Věk rozvíjí:

  • emoční INTELIGENCI (porozumění, empatii, komunikaci, sebereflexi)
  • zdravé SEBEVĚDOMÍ
  • morální kompas (vhodné chápání DOBRA a ZLA, nikoliv to nefunkční a vybájené)
  • ÚCTU k životu, lidem & světu
  • APETIT pro radost, smysluplnost & kuráž
  • převzetí zodpovědnosti za svou CESTU