ZAČÍT DÁRKEM
PROČ A PRO KOHO
POHÁDKY
BLOG

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webových stránkách www.pohadkynovyvek.cz.

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej produktů a služeb na webových stránkách www.pohadkynovyvek.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Kateřina Zonygová, IČ: 88664775

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Jakékoliv šíření nebo poskytování e-knih třetím osobám bez souhlasu autora je protizákonné.

2. Předmět smlouvy a objednávka

Kupující objednává vybrané produkty vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním pečlivě zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná, a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.pohadkynovyvek.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

3. Cena zboží a faktury

Cena: V souhrnu přihlášky najdete všechny ceny služeb bez DPH v zákonné výši (nejsem plátce DPH).

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Po uhrazení platby zašle na email kupujícího fakturu – daňový doklad.

4. Forma platby

Platba je jednorázová. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře. Produkt (e-kniha, audiokniha) je automaticky odeslán v okamžik přijetí platby, u fyzické knihy během několika pracovních dní (po ČR, zahraničí trvá trochu déle). Možnost koupě na splátky neposkytuji.

5. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3.3. 2014. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.