ÚVOD
PROČ A PRO KOHO
POHÁDKY
BLOG

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webových stránkách www.pohadkynovyvek.cz.

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej produktů a služeb na webových stránkách www.pohadkynovyvek.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je David Zonyga, IČ: 02531976 (veden u MÚ Černošice pro okres Praha-západ).

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Jakékoliv šíření nebo poskytování e-knih třetím osobám bez souhlasu autora je protizákonné.

2. Předmět smlouvy a objednávka

Kupující objednává vybrané produkty vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním pečlivě zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná, a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.pohadkynovyvek.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

3. Cena zboží a faktury

Cena: V souhrnu přihlášky najdete všechny ceny služeb bez DPH v zákonné výši (nejsem plátce DPH).

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. V případě platby bankovním převodem prodávající nejdříve vystaví zálohovou fakturu. Po uhrazení platby zašle na email kupujícího fakturu – daňový doklad.

4. Forma platby

Platba je jednorázová. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře. Produkt je automaticky odeslán v okamžik přijetí platby. Možnost koupě na splátky neposkytuji.

5. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3.3. 2014. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.