ÚVOD
PROČ A PRO KOHO
POHÁDKY
BLOG

V rámci série Pohádky Nový Věk vyšla tato díla:

HRDINA A STRAŠPYTLÍK

V životě člověka jsou v základě pouze dva směry, kterými se lze ubírat. Právě o nich vypráví tato pohádka, která také poukazuje na následky obou těchto cest.

Pro hlavního hrdinu jménem Kuba tyto dvě ústřední životní síly, ze kterých dále vzniká vše ostatní, představují jeho dva kouzelní kamarádi. Právě díky nim na vlastní kůži pozná význam svých rozhodnutí a jaký skutečně mají vliv na průběh lidského života.

VYŠLO: březen 2014

POČET STRAN: 48 (v základním formátu; verze pro čtečku/smartphone určuje rozlišení displeje)

KLÍČOVÉ ZAMĚŘENÍ: zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, láska a strach, soucit, příčina a následek, poučení se z chyb, umění říct „ne“, nesouzení podle prvního dojmu, snadná cesta versus správná cesta, důležitost přátelství, překonávání sebe sama

O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ

Výpravná pohádka, která dětem ukazuje (a ostatním připomíná) základní pravdy o štěstí, strachu, odvaze, odhodlanosti či víře. Vydáme se s naším hrdinou Honzou do světa za dosažením jeho snů, kdy bude pro záchranu princezny Adélky muset prokázat nezlomnou kuráž i vytrvalost a riskovat vše.

Pomocníkem na jeho nesnadné a dobrodružné cestě se mu stane Matka příroda, tajuplná řeč Světa i kouzelný dědeček Sobula. 

VYŠLO: duben 2014

POČET STRAN: 104 (v základním formátu; verze pro čtečku/smartphone určuje rozlišení displeje)

KLÍČOVÉ ZAMĚŘENÍ: štěstí, spolupráce, odvaha být sám sebou, čelení strachu, překonávání konformity, překračování komfortní zóny, láska, úcta k přírodě, jednoznačnost vize, směřování pozornosti, sebedůvěra versus podléhání cizím soudům, nevzdávat se navzdory neúspěchu, skutečná síla slov, úsměvem přes nesnáze, zákon přitažlivosti, důvěra v proces, synchronicita

O SLEPÉM KRÁLOVSTVÍ

Představte si, že by se jednoho dne oči nás všech prostě zavřely. Důvod bychom neznali a naše oči už se ne a ne znovu otevřít. Přesně to se přihodí jednomu království, do kterého vás tato pohádka zavede. Proč se to vše stane a jak si s tím místní obyvatelé poradí?

Pohádka je zároveň skrytým podobenstvím dotýkajícím se nejednoho palčivého tématu dnešního světa.

VYŠLO: květen 2014

POČET STRAN: 47 (v zákl. formátu; verze pro čtečku/smartphone určuje rozlišení displeje)

KLÍČOVÉ ZAMĚŘENÍ: nezlomné odhodlání, víra v zatím neprojevené, vzájemná podpora, následování pozitivního příkladu, síla lásky, odvaha být jiný, proč v hromadění majetku nenacházíme naplnění, odolnost vůči nesouhlasu okolí, upřímnost k vlastnímu srdci, známý princip úspěchu „fake it until you make it“ aneb přesvědčování vlastního podvědomí o pravdě, proč nic nekalého netrvá věčně, vystoupení z komfortu, malé nepříjemnosti sloužící většímu dobru, neupadnutí do konformity

PŘÍBĚHY Z DALEKÉHO VÝCHODU

Pohádková sbírka složená z 15 samostatných příběhů odehrávajících se v blíže neurčené minulosti na území dnešní východní Asie. Navštívíme japonské samuraje, čínské mnichy, indické jogíny a spoustu dalších tradičních i netradičních hrdinů.

V každém z poutavých vyprávění se ukrývají poselství jednoduchá i hluboká, jejichž uvědomění pomáhá žít radostnější, smysluplnější a vědomější život. Kromě toho dětským čtenářům rozšíří znalosti o lidech, zemích, historii a kulturách na jiném konci světa, a přinese pochopení, že se nakonec jeden od druhého v základě vlastně příliš nelišíme.

VYŠLO: červenec 2014

POČET STRAN: 247 (v zákl. formátu; verze pro čtečku/smartphone určuje rozlišení displeje)

KLÍČOVÉ ZAMĚŘENÍ: životní rovnováha a harmonie, karma neboli zákon příčiny a následku lidských činů, štěstí roste sdílením, moudrost v kontrastu s chytrostí, umění se přizpůsobit životním zvratům, nepodléhání soudům okolí, vhodný pohled na peníze a bohatství, význam uspokojování tužeb, talent versus píle, svoboda a mír, hledání smyslu života, porozumění smrti, pokračování navzdory překážkám, láska, odvaha a čest, smysl meditace, úskalí arogance aneb pýcha předchází pád, mylnost lidských soudů, tolerance a respekt, žebřík opřený o špatnou zeď, otevírání a poznávání nových obzorů

JAK TEN ŽIVOT DÁVÁ, ČEHO SE MU DOSTÁVÁ

Šest originálních pohádek tvořících tuto sbírku spojuje apel prozrazený už v samotném názvu - v životě sklízíme to, co v něm vytrvale zasazujeme našimi činy, myšlenkami, postoji a rozhodnutími. 

Dále má však mají však všechny příběhy své vlastní směřování a každý z nich se točí okolo jednoho velkého lidského omylu - pesimismu, pasivity, mamonu, arogance, xenofobie a neúcty k přírodě. Zasazeny jsou do tradičního pohádkového prostředí vodníků, čertů a princezen.

VYŠLO: říjen 2014

POČET STRAN: 117 (v zákl. formátu; verze pro čtečku/smartphone určuje rozlišení displeje)

KLÍČOVÉ ZAMĚŘENÍ: 100% odpovědnost člověka za vlastní osud, vnímáme očekávané, proč každý vidíme realitu jinak, prázdnota mamonu, pravé štěstí, odvaha postavit se za správnou věc, proč vlastně pýcha předchází pád, přirozená symbióza člověka a přírody, sklízíme zasazené, čas se nedá vrátit, spřízněné duše, rodina není samozřejmost, vděčnost, dar přítomného okamžiku

POHÁDKY NOVÝ VĚK

Tato knížka, první díl stejnojmenné série, znamená začátek evoluce pohádkového žánru pro nové tisíciletí – však už bylo načase! Uvnitř se můžete těšit na celkem sedm originálních příběhů, které zaručeně obohatí čtenáře všech věků i velikostí.

Hrdinství, pravá láska, úcta k přírodě, překonávání strachu, odvaha stát si za svým, odolnost vůči nesouhlasu okolí, pochopení štěstí, důraz na lidskost, význam přátelství, to vše a mnohem více je poselstvím Pohádek Nový Věk. Jste srdečně zváni vstoupit do jejich světa radosti, inspirace a naděje!

VYŠLO: březen 2015

POČET STRAN: 172

POHÁDKY NOVÝ VĚK 2

Po zastávce na dalekém východě se s knihou Pohádky Nový Věk 2 vracíme do tradičního prostředí princezen, čertů a králů, které máme u našich pohádek nejraději. V celkem 12 originálních vyprávěních plných legrace, napětí i inspirace se těšte na objevování řady pokladů, ke kterým se budete s dětmi rádi vracet.

Pohádky Nový Věk ukazují svým čtenářům, že život si do velké míry ovlivňujeme sami a proto skrze jednoduché příběhy a milé postavy vyzdvihuje význam převzetí odpovědnosti za vlastní osud.

VYŠLO: prosinec 2015

POČET STRAN: 215

KRÁLOVÉ A KRÁLOVNY Z TIMBAKTŮ

„Na Timbakťanech bylo něco velice, velice zajímavého – všichni do jednoho to byli králové a královny. Co je to za hloupost, říkáte si? Že král a  královna vždycky může být jen jeden a jedna a všichni další jsou jejich poddaní? Kdepak, to vám jenom někdo lhal. Tady si s tím nikdo hlavu nelámal a místo, aby se snažil vládnout druhým lidem, spokojeně vládl sám sobě tak, jak uznal za vhodné…“

Pohádkami Nový Věk jsme už navštívili Asii, a v této již 4. knížce ze série se dalším místem naší cesty stane Afrika. Děj dobrodružného vyprávění plného legrace a zvratů se bude točit okolo hledání sebevědomí a toto putování obohatí na té nejniternější úrovni každého, kdo se začte do jeho řádků.

VYŠLO: listopad 2016

POČET STRAN: 183